Prof. Mark J. Mwandosya pays a courtesy visit to JNLC.